Klik hier voor online aanmelden!

Tijden

DE NATIONALE AKOESTIEKDAG 2015 ZAL OP 10 EN 12 DECEMBER 2015 DOOR GROUP4WELLNESS IN DEN BOSCH WORDEN GEORGANISEERD ALS ONDERDEEL VAN DE NATIONALE BINNENMILIEUDAGEN 2015 O.A. VIBA EXPOSITIE, NIBE BOUWBIOLOGIE, DE WOONBIOLOOG, DE WERKBIOLOOG, BRIQS, MEUTZNER LICHTADVIES, DE WOLFF AKOESTIEK EN LESCRAUWAET LIFESTYLE AND ENVIRONMENT WAAROVER BINNENKORT MEER INFORMATIE OP WWW.DENATIONALEBINNENMILIEUDAGEN.NL 

DE NATIONALE AKOESTIEKDAG 2011

Raymond Lescrauwaet

(Meettechnicus & Binnenmilieu adviseur)

Frits de Groot

(Specialist Geluid & Akoestiek)

Een ervaringsmiddag voor consumenten, bedrijfsleven en professionals rondom het thema geluid, akoestiek en gezondheid waar meer dan 10 boeiende sprekers hun ervaringen met u willen delen. De locatie is het aansprekende Servicecentrum Viba Expositie in Den Bosch, waar u 1500 m2 tentoonstelling kunt vinden over gezond bouwen, wonen en werken. Wij verwachten op zaterdagmiddag meer dan 80 geinteresseerde bezoekers waarvan velen met eigen gezondheidservaringen i.r.t. geluid en akoestiek. Het voornaamste doel van de dag is het delen van ervaringen voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen. Er wordt door de organisatie van De Nationale Akoestiekdag 2011 niet gewerkt met stellingen, moties en/of slotconclusies. Alle sprekers zal gevraagd worden om een korte aankondiging en een korte samenvatting van de lezing te maken om later op deze website te kunnen plaatsten.

In de grote zaal geven de sprekers de lezingen in het Nederlands. In de bovenzaal is er separaat een doorlopend (kort) lezingen programma van professionele ervaringen uit de praktijk en tevens een uitstalling van meetapparatuur, materialen en producten voor een goede akoestiek van de door Group4Wellness geselecteerde fabrikanten en producten.

Tijdens de middag zijn er op vaste tijdstippen kleine hapjes,koffie, thee en jus d\'orange tegen betaling verkrijgbaar. Er is de gehele middag gratis geoptimaliseerd drinkwater verkrijgbaar.

De definitieve middagindeling voor de middag zal in de loop van donderdag 22 september 2011 op deze website te lezen zijn.

Gezien het niet-commerciele karakter van De Nationale Akoestiekdag 2011 is de fabrikanten nadrukkelijk verzocht om ter plaatse geen producten te verkopen en/of verkoopactief met prijzen uit te stallen. Ook dienen de uitgestalde producten een (technisch) meetbaar effect te hebben. Er is aan de geselecteerde fabrikanten en hun sprekers geen vergoeding gevraagd voor het kunnen uitstallen van de producten. Wel dienen zij op zaterdag gewoon entree te betalen zoals de andere bezoekers. De overige sprekers ontvangen uitsluitend een reiskostenvergoeding, krijgen de hapjes/dranken aangeboden en betalen vanzelfsprekend geen entree.

Voor uw informatie:

Voorafgaand aan de eerder georganiseerde De Nationale Stralingsdag 2009 hebben wij ruim 300 aanmeldingen ontvangen via de online aanmelding op de vergelijkbare website. Ook heeft de landelijke media destijds zijn interesse getoond. Op vrijdagavond 14 mei 2009 is er op SBS6 Hart van Nederland ruimschoots aandacht geschonken aan De Nationale Stralingsdag 2009. Mogelijk zal het bovenstaande ook voor De Nationale Akoestiekdag 2011 gaan gelden. Wij hopen ook u te mogen verwelkomen!

WAAROM DE NATIONALE AKOESTIEKDAG?

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van geluidsbelasting in de binnenomgeving. Dit wordt veroorzaakt door een steeds toenemende hoeveelheid geluidsbronnen die wij in onze leefomgeving hebben toegelaten. De geluidssterkte, het frequentiegebied, het frequentiespectrum en de nagalm zijn daarbij belangrijke factoren. Daarnaast kunnen diverse akoestische materialen uiteenlopende emissies in het binnenmilieu veroorzaken die op termijn ook schadelijk kunnen zijn. Ook kunnen overgevoelige personen veel last hebben van specifieke geluiden die bij de doorsneemens geen invloed hebben. Een steeds groter wordende groep mensen ervaart gezondheidsklachten welke zijn ontstaan en/of versterkt door overmatig geluid en/of een slechte akoestiek. Het praktisch hanteren van het Internationale Voorzorgprincipe is dan ook zeker op zijn plaats.

Op De Nationale Akoestiekdag 2011 delen consumenten, bedrijfsleven en professionals hun dagelijkse praktijkervaringen met u voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen. De Nationale Akoestiekdag 2011 kent geen winstoogmerk en is er voor iedereen!

Group4Wellness organiseert onderstaande ervaringsdagen in een gelijke opzet;

De Nationale Binnenluchtdag 2011 (5 februari)

De Nationale Stralingsdag 2011 (21 mei)

De Nationale Akoestiekdag 2011 (24 september)

De Nationale Kunstlichtdag 2011 (10 december)

EEN DOORLOPEND PROGRAMMA

Algemene informatie, technische informatie, internationale grenswaarden, blootstellingslimieten , bouwbiologische richtwaarden, internationaal voorzorgsprincipe, ervaringen van consumenten, ervaringen van bedrijfsleven, ervaringen van professionals, meetdemonstraties, akoestische materialen, woning metingen, kantoor metingen, school metingen, zorgcentra metingen, hotel metingen, certificering, gebruikerstips etc.

De Nationale Akoestiekdag 2011 (middagprogramma 13.00 - 17.00 uur)

Let op: Onderstaande indeling is NIET definitief en kan eventueel nog gewijzigd worden


Frits de Groot - De Woon/Werkbioloog - Geluid - Akoestiek - Metingen - 13.00 - 13.30 uur

Peter Kraft - Ned. Ver. voor Klinische Fysica - Akoestiek - Blinden - Slechthorenden - 13.30 - 14.00 uur

Frans Rasenberg - De Woon/Werkbioloog - Binnenlucht - Gezondheid (verkort) - 14.00 - 14.15 uur

Pauze 14.15 - 14.30 uur

Joren van Dijk - De Omgevingspsycholoog - Akoestiek - Geluid - Omgeving - 14.30 - 15.00 uur

Wouter Fris - D/Dock architecten (G4W) - Akoestiek - Interieur - 15.00 - 15.30 uur

Jan Meutzner - De Woon/Werkbioloog - Lichtkwaliteit - Gezondheid (verkort) - 15.30 - 15.45 uur

Pauze 15.45 - 16.00 uur

Maarten Dansen - Dutch Green Building Council - Akoestiek - Geluid - Breeam certificering - 16.00 - 16.30 uur

Wouter Kroon - Doscha fabrikant - Natuurlijke akoestische materialen - 16.30 - 16.45 uur

Raymond Lescrauwaet - De Woon/Werkbioloog - EM straling - Gezondheid (verkort) - 16.45 - 17.00 uur


Einde programma


Karel van Mourik - Stichting VIBA expositie - Rondleiding expositie op verzoek / Borrel - 17.00 - 17.30 uur
 

 

 

DE SPREKERS

Met boeiende professionele sprekers (adviseurs):

Frits de Groot (akoestiek/geluidspecialist), Peter Kraft (klinisch fysicus audioloog), Wouter Fris (interieur architect)), Joren van Dijk (omgevingspsycholoog), Maarten Dansen (certificeringspecialist) Jan Meutzner (dag/kunstlicht), Frans Rasenberg (binnenlucht) en Raymond Lescrauwaet (EM straling) e.a.


Ook praktijkervaringen en demonstraties van professionals i.r.t. gezondheidsklachten en oplossingen (fabrikanten):
Wouter Kroon (Doscha wol) e.a.

DE ONDERWERPEN

Algemene informatie, technische informatie, internationale grenswaarden, blootstellingslimieten , bouwbiologische richtwaarden, internationaal voorzorgsprincipe, ervaringen van consumenten, ervaringen van bedrijfsleven, ervaringen van professionals, meetdemonstraties, akoestische materialen, woning metingen, kantoor metingen, school metingen, zorgcentra metingen, hotel metingen, certificering, gebruikerstips etc. (Binnenkort volgen specifieke onderwerpen van de lezingen in de middagindeling)

PROFESSIONALS

Huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, therapeuten, preventie adviseurs, welzijnsconsultants , bouwbiologen, woonbiologen, werkbiologen, zorgverzekeraars, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, installateurs, meettechnici, aannemers, technische groothandelaren, akoestische/geluidtechnische winkeliers etc.

DOELSTELLING

Bewuste keuzes maken voor gezonde woon- , werk- en leefomgevingen.

ORGANISATOR

Raymond Lescrauwaet / Group4Wellness Binnenmilieu & Welzijn

Ook organisator van:

De Nationale Stralingsdag , De Nationale Kunstlichtdag, De Nationale Binnenluchtdag

PARTNERS

SVE expositie - De Woon/Werkbioloog binnenmilieu metingen Ė NIBE certificeringen

MEDIAPARTNERS

Duurzaam24TV, Fitplein.nl, Horecainrichting.com, Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer, Vakblad Gezond bouwen en wonen, Schoolfacilities, De Betere Wereld, ODE magazine, Medisch Dossier, Spiegelbeeld magazine, Genoeg magazine, vakblad InTech E&I, HMN magazine, John Consemulder radio, Eisma Bouwmedia e.a.

De Nationale Akoestiekdag 2011 wordt geheel opgenomen door Duurzaam24.TV en op een later tijdstip landelijk uitgezonden.

Aanmelding als mediapartner kan direct via de website www.denationaleakoestiekdag.nl

Er is een persruimte ingericht voor interviews. Ook zal er een persbericht verspreid worden.

LOCATIE

Servicecentrum Viba Expositie, 1500 m2 gezond bouwen, wonen, werken en leven
De Gruijterfabriek , gebouw B, nabij Brabanthallen
Veemarktkade 8, 5222 AE DEN BOSCH

De organisatie zal luchtzuivering apparatuur plaatsen om de ruimtes zo schoon en fris als mogelijk te houden i.v.m. de aanwezige allergische personen. Tevens de bezoekers vriendelijk vragen om niet (langdurig) mobiel te bellen i.v.m. de aanwezige EHS personen. Er zijn bij de SVE Expositie zelf geen draadloze DECT telefoons en draadloze modems. Er branden een beperkt aantal TL buizen voor de minimaal gewenste verlichting te samen met daglichtintreding. De elektrische en magnetische velden veroorzaakt door gebruiksapparatuur zullen zoveel mogelijk worden beperkt. De hoogfrequente inductieve netvervuiling zal waar mogelijk worden geŽlimineerd door netfilters. De akoestiek en geluidsbelasting bij de SVE zal worden gecontroleerd.

Wij zullen doen wat binnen onze mogelijkheden ligt in dit conventionele verzamelgebouw!

KOSTEN

Zaterdag entreeprijs euro 25.-

Gaarne uw verplichte online aanmelding via de website: www.denationaleakoestiekdag.nl

Contante betaling aan de kassa bij binnenkomst. U ontvangt dan direct een betalingsbewijs.

Nadat u zich on-line via deze website heeft ingeschreven ontvangt u een e-mail bevestiging en ontstaat er voor u een betalingsverplichting. De entreeprijs dient contant aan de ingang te worden betaald en u ontvangt een betalingsbewijs voor uw administratie. Probeer op tijd te zijn zodat u niets hoeft te missen als u onverhoopt even moet wachten!

Nadat u zich on-line via deze website heeft ingeschreven ontvangt u een e-mail bevestiging en ontstaat er voor u een betalingsverplichting, ook als u onverhoopt niet kunt komen zonder afmelding. Wij zullen u dan een factuur doen toekomen welke u direct dient te betalen. Kosteloos afmelden is uitsluitend per e-mail mogelijk tot uiterlijk vrijdag 23 september 18.00 uur.


INFORMATIE

Via de website www.denationaleakoestiekdag.nl, per email: info@denationaleakoestiekdag.nl, Group4Wellness secretariaat 06-34490233 en/of Servicecentrum Viba Expositie: 073-6216943

UPDATES

Iedere zaterdag vanaf 3 t/m 24 september 2011. Alle wijzingen voorbehouden.

De Nationale Akoestiekdag ô is een beschermde naam. Alle rechten voorbehouden aan auteurs (Copyright 2009).