Klik hier voor online aanmelden!

Tijden

De Nationale Akoestiekdag zal door Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV in de Jaarbeurs worden georganiseerd als onderdeel van De Nationale Binnenmilieudagen waarover meer informatie op www.denationalebinnenmilieudagen.nl

 

DE NATIONALE AKOESTIEKDAG
Frans de Wolff

(Specialist geluid & akoestiek)


Een themamiddag voor bedrijfsleven en professionals rondom het complexe thema akoestiek en geluid waar boeiende sprekers hun ervaringen met u willen delen. Het voornaamste doel van de dag is het delen van ervaringen voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen.

WAAROM DE NATIONALE AKOESTIEKDAG?

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van geluidsbelasting in de binnenomgeving. Dit wordt veroorzaakt door een steeds toenemende hoeveelheid geluidsbronnen die wij in onze leefomgeving hebben toegelaten. De geluidssterkte, het frequentiegebied, het frequentiespectrum en de nagalm zijn daarbij belangrijke factoren. Daarnaast kunnen diverse akoestische materialen uiteenlopende emissies in het binnenmilieu veroorzaken die op termijn ook schadelijk kunnen zijn. Ook kunnen overgevoelige personen veel last hebben van specifieke geluiden die bij de doorsnee mens geen invloed hebben. Een steeds groter wordende groep mensen ervaart gezondheidsklachten welke zijn ontstaan en/of versterkt door overmatig geluid en/of een slechte akoestiek. Het praktisch hanteren van het Internationale Voorzorgprincipe is dan ook zeker op zijn plaats.

Op De Nationale Akoestiekdag delen eindgebruikers, bedrijfsleven en professionals hun dagelijkse praktijkervaringen met u voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen.

Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV organiseert onderstaande ervaringsdagen in een gelijke opzet;


De Nationale Kunstlichtdag

De Nationale Binnenluchtdag

De Nationale Stralingsdag

EEN DOORLOPEND PROGRAMMA

Donderdag (VERPLAATST NAAR ZATERDAG)

Zaterdag 17 december

(De Nationale Binnenmilieudag 2016 - kunstlicht, binnenlucht, straling en akoestiek)

12.30 uur: Ontvangst, thee/koffie en netwerkmoment
12.55 uur: Opening dagvoorzitter (Raymond Lescrauwaet)
13.00 uur: Binnenverlichting en gezondheid (Paul Settels - ELE)
13.45 uur: Reiniging en gezondheid (Rob de Graaf - TNOWC)
14.30 uur: Thee/koffie pauze, netwerkmoment en praktijkdemonstraties
15.00 uur: Elektrostress en gezondheid (Michiel Haas - NIBE)
15.45 uur: Geluid, akoestiek en gezondheid (Frans de Wolff - De Wolff Akoestiek)
16.30 uur: Afsluiting, alcoholvrije borrel + netwerkmoment
17.00 uur: Einde


 

 

 

DE SPREKERS

Professionele sprekers (adviseurs):

Frans de Wolff (De Wolff akoestiek)
Wouter Kroon (Doscha)

DE ONDERWERPEN

Algemene informatie, technische informatie, internationale grenswaarden, blootstellingslimieten , bouwbiologische richtwaarden, internationaal voorzorgsprincipe, ervaringen van consumenten, ervaringen van bedrijfsleven, ervaringen van professionals, meetdemonstraties, akoestische materialen, woning metingen, kantoor metingen, school metingen, zorgcentra metingen, hotel metingen, certificering, gebruikerstips etc. (Binnenkort volgen specifieke onderwerpen van de lezingen in de middagindeling)

PROFESSIONALS

Huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, therapeuten, preventie adviseurs, welzijnsconsultants , bouwbiologen, woonbiologen, werkbiologen, zorgverzekeraars, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, installateurs, meettechnici, aannemers, technische groothandelaren, akoestische/geluidtechnische winkeliers etc.


DOELSTELLING

Bewuste keuzes maken voor gezonde woon- , werk- en leefomgevingen.


ORGANISATOR

Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV

Ook organisator van o.a:

De Nationale Kunstlichtdag, De Nationale Binnenluchtdag en De Nationale Stralingsdag

PARTNERS

Service-instituut VIBA Expo - De Woon/Werkbioloog binnenmilieu metingen Ė Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE)

Evenementpartners:

Vastgoed Business School


MEDIAPARTNERS

Aanmelding als mediapartner kan direct via de aanmeldingsmogelijkheid op de website: www.denationalebinnenmilieudagen.nl

Er is een persruimte ingericht voor interviews. Ook zal er een persbericht verspreid worden.


LOCATIE

Service-instituut VIBA Expo, 1200 m2 gezonder bouwen, wonen, werken en leven
De Gruijterfabriek ,nabij Brabanthallen
Veemarktkade 8
5222 AE 's-Hertogenbosch
Tel: 073-6216943


KOSTEN

De entree is geheel GRATIS. De Nationale Akoestiekdag 2016 wordt u aangeboden door Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV, VIBA expo, De Woon/Werkbioloog en Group4Wellness Binnenmilieu & Welzijn.

Bij aanmelding voor 5 december is uw deelname gratis, daarna vragen wij euro 10.- (inclusief BTW).

Gaarne uw verplichte online aanmelding via de website: www.denationalebinnenmilieudagen.nl

Contante betaling aan de kassa bij binnenkomst. U ontvangt dan direct een betalingsbewijs.


INFORMATIE

Via de website www.denationaleakoestiekdag.nl of www.denationalebinnenmilieudagen.nl, per email: info@denationaleakoestiekdag.nl

UPDATES

Iedere zaterdag vanaf november t/m December. Alle wijzigingen voorbehouden.


De Nationale Akoestiekdag ô is een beschermde naam. Alle rechten voorbehouden aan auteurs (Copyright 2009).